STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu
TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN THE RAILWAY INDUSTRY

Information about the Chamber

The Polish Chamber of Railway Equipment Producers and Railway Service Providers is a self-government and a non-profit institution which encompasses business entities connected with the railway market. The Chamber’s principal goal is to represent, protect the interest of our members as well as inspire and promote development of rail transport in Poland. The Chamber was established in 1999 based on the Chambers of Commerce Act by 101 entities connected with the railway market. The Chamber’s registered office is in Bydgoszcz. The Chamber currently encompasses 200 entities. Our activity is based on organising thematic conferences, seminars, economic missions, training courses, workshops and exhibition activity at such trade fairs as: TRANSEXPO, INNOTRANS, ENERGETAB, ENERGETICS and other fairs which offer a great opportunity to present our activity to a number of customers operating not only in the railway business.

We also conduct information and publishing activities. Our bimonthly magazine ‘Raport Kolejowy’ (‘Railway Report’) is widely recognized by the industry. It contains interviews, opinions, reports from conferences and meetings as well as trade coverage.

A yet another of our magazines, ‘Katalog Firm’ (‘Business Directory’), is published in 7 thousand copies and delivered free of charge to a number of companies some of which are not connected with the railway business. ‘Katalog Firm’ is the symbol of the Chamber and its Members. It is also an information medium for potential customers and contracting parties.

We also render services within the scope of consulting, market research, searching for and acquiring business partners and promotion in Poland and abroad.

The Polish Chamber of Railway Equipment Producers and Railway Service Providers became a recognized brand and a strong player on the rail transport market throughout 15 years of its operations.
We are a connector between companies operating in the railway business, scientific institutions and representatives of the authorities. Having the interest of companies connected to us in mind we cooperate, among others, with the PKP Group, Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, the office of Rail Transport and the railway institute.

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ